Регіон
Дізнайтесь більше
про PRO Spravu

Втратили бізнесові зв'язки? Не можете поновити бізнес? Давайте відновлювати економічний потенціал разом! Ми позбавимо вас необхідності витрачатися на підтримку та рекламу сайту вашого підприємства. Ми це зробимо за вас! Маєте пропозицію про покращення роботи сайту? Напишіть нам!

Персональний підбір компанії
Ще більше клієнтів
з профілем Pro

86% користувачів, які купили покращений профіль, отримали:

На 58% більше переглядів профілю
На 32% більше заявок
Збільшили рейтинг у середньому у 1.2 рази
UA Flag UA Flag Мы віримо в Україну! Дізнайтесь, як допомогти країні Info
img img

about iconПро компанію

Карбаз – одна з небагатьох компаній на ринку України, які професійно займаються та надають послуги в галузі термічної та хіміко-термічної обробки металів та сплавів.

Виконуємо всі основні види термічної обробки: загартування, індукційне гартування НВЧ, відпал (нормалізація), аустенізація, відпустка, старіння.

Види хіміко-термічної обробки: цементація, азотування, нітроцементація.

Спеціальні види термічної та хіміко-термічної обробки: ізотермічна загартування, карбонітрація або азотування в розплаві солей, борування, сульфаціонування.

Разом з термообробкою виконуємо деякі види покриття: оксидування (чорніння, вороніння), фосфатування.

Ваша компанія вимагає виконання якісної термообробки для будь-яких ваших деталей та інструментів? Ласкаво просимо до нас!

Проконсультуємо вас з усіх питань цієї сфери та порадимо відповідний матеріал, разом підберемо оптимальний варіант термообробки.

Швидко та якісно проведемо відповідну обробку, з підтвердженням отриманої жорсткості, дослідженням отриманого зміцненого шару, мікроструктури та видачею відповідного сертифікату.

 

services iconПослуги та продукція
 • ВИКОНУЄМО ВСІ ОСНОВНІ ВИДИ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ:

  • ГАРТУВАННЯ – працюємо зі всіма марками сталей, маємо успішний досвід роботи зі спецсталями BÖHLER , а також іншими зарубіжними матеріалами. Гартуємо кольорові метали і сплави. Маємо камерні і шахтні печі (глибиною до 3,5м). Гартівні баки з власною спеціальною екологічно- і пожежобезпечною гартувальною рідиною – є замінником гартувального масла. Також використовуємо традиційні воду і масло.
  • Індукційне гартування СВЧ – маємо установку потужністю 150 кВт з частотою до 30кГц, з можливістю обробки валів до 3,5м і кілець до 2,5м. А також унікальну (єдину в Україні) надвисокочастотну (до 300кГц!) установку потужністю 30 кВт, для точної обробки спеціальних деталей. Гартування виконуємо розчином на основі полімерів , що запобігає тріщиноутворенню навіть на спеціальних високолегованих сталях.
  • ВІДПАЛ (нормалізація) – для покращення мехобробки і підготовки структури під подальше загартування
  • АУСТЕНІЗАЦІЯ – загартування на аустеніт високолегованих сталей з нагрівом до 1100°С
  • ВІДПУСК – низький, середній, високий, стабілізуючий для зняття напружень.
  • СТАРІННЯ – спеціальних сталей, кольорових металів і сплавів.

  ВИКОНУЄМО ОСНОВНІ ВИДИ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ:

  • ЦЕМЕНТАЦІЯ – на глибину до 3,5мм, як в газовому середовищі , так і в твердому карбюризаторі. На зараз наше підприємство єдине в Україні успішно виконує цементацію високолегованих нержавіючих сталей.
  • АЗОТУВАННЯ – традиційне в газовому середовищі
  • НІТРОЦЕМЕНТАЦІЯ – одночасне насичення поверхні вуглецем і азотом.

  СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ТЕРМІЧНОЇ І ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ:

  • ІЗОТЕРМІЧНЕ ГАРТУВАННЯ – спеціальній вид гартування, що базується на контрольованому охолодженні деталей в лужному розплаві, задля отримання спеціальної мікроструктури після гартування, з унікальним комплексом механічних властивостей.
  • КАРБОНІТРАЦІЯ або азотування в розплаві солей – інноваційний метод азотування, що широко застосовується по всьому світу для швидкого і якісного підвищення твердості і зносостійкості поверхні сталевих і чавунних деталей (аналог процесів TENIFER, ARCOR, SURSULF, QPQ, MELONITE та б.ін.). Вже 14 років займаємося даною технологією, і єдині в Україні маємо такий широкий досвід застосування даного виду обробки для найрізноманітніших деталей і інструментів, зі всіх основних марок сталей і чавуну.
  • БОРУВАННЯ – насичення поверхні деталей бором, що дає унікально високу твердість і зносостійкість поверхні сталевих деталей.
  • СУЛЬФОЦІАНУВАННЯ – одночасне насичення азотом, вуглецем і сіркою. Використовується нами для спеціальних деталей з метою підвищення зносостійкості, задиростійкості, зхватування поверхонь.

  РАЗОМ З ТЕРМООБРОБКОЮ ВИКОНУЄМО ДЕЯКІ ВИДИ ПОКРИТТЯ:

  • ОКСИДУВАННЯ (чорніння, вороніння) – отримання на деталях захисної плівки оксидів, що підвищує корозійну стійкість поверхні і надає деталям привабливий чорний товарний вигляд. В нашому арсеналі унікальний метод оксидування в лужному розплаві, що надає деталям більшу корозійну стійкість і більш стійкий до зтирання, в порівнянні з традиційним Хім.окс.
  • ФОСФАТУВАННЯ – створення на поверхні виробів шару фосфатів заліза для захисту від корозії, підвищення антифрикційних властивостей і як підґрунтя під покраску деталей.
 • ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ:

  • Закалка – работаем со всеми марками сталей, имеем успешный опыт работы со спецсталями BÖHLER, а также другими зарубежными материалами. Закаляем цветные металлы и сплавы. Есть камерные и шахтные печи (глубиной до 3,5м). Закалочные баки с собственной специальной экологически- и пожаробезопасной закалочной жидкостью являются заменителем закалочного масла. Также используем традиционную воду и масло.
  • Индукционное закаливание СВЧ – установка мощностью 150 кВт с частотой до 30кГц, с возможностью обработки валов до 3,5м и колец до 2,5м. А также уникальную (единственную в Украине) сверхвысокочастотную (до 300кГц!) установку мощностью 30 кВт для точной обработки специальных деталей. Закалку выполняем раствором на основе полимеров, что предотвращает трещинообразование даже на специальных высоколегированных сталях.
  • ОТЖИГ (нормализация) – для улучшения мехобработки и подготовки структуры под дальнейшую закалку
  • АУСТЕНИЗАЦИЯ – закалка на аустенит высоколегированных сталей с нагревом до 1100°С
  • ОТПУСК – низкий, средний, высокий, стабилизирующий для снятия напряжений.
  • СТАРЕНИЕ – специальных сталей, цветных металлов и сплавов.

   

  ВЫПОЛНЯЕМ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ:

  • ЦЕМЕНТАЦИЯ – на глубину до 3,5 мм как в газовой среде, так и в твердом карбюризаторе. В настоящее время наше предприятие единственное в Украине успешно выполняет цементацию высоколегированных нержавеющих сталей.
  • АЗОТИРОВАНИЕ – традиционная в газовой среде
  • НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ – одновременно насыщение поверхности углеродом и азотом.

   

  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ:

  • Изотермическая закалка – специальный вид закалки, основанный на контролируемом охлаждении деталей в щелочном расплаве, для получения специальной микроструктуры после закалки с уникальным комплексом механических свойств.
  • Карбонитрация или азотирование в расплаве солей – инновационный метод азотирования, широко применяемый по всему миру для быстрого и качественного повышения твердости и износостойкости поверхности стальных и чугунных деталей (аналог процессов TENIFER, ARCOR, SURSULF, QPQ, MELONITE и др.). Уже 14 лет занимаемся данной технологией, и единственные в Украине такой широкий опыт применения данного вида обработки для самых различных деталей и инструментов, из всех основных марок сталей и чугуна.
  • БОРИРОВАНИЕ – насыщение поверхности деталей бором, что дает уникально высокую жесткость и износостойкость поверхности стальных деталей.
  • СУЛЬФОЦИОНИРОВАНИЕ – одновременно насыщение азотом, углеродом и серой. Используется нами для специальных деталей с целью повышения износостойкости, задиропрочности, схватывания поверхностей.

   

  ВМЕСТЕ С ТЕРМООБРАБОТКОЙ ВЫПОЛНЯЕМ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЯ:

  • ОКСИДОВАНИЕ (чернение, воронение) – получение на деталях защитной пленки оксидов, что повышает коррозионную стойкость поверхности и придает деталям привлекательный черный товарный вид. В нашем арсенале уникальный метод оксидирования в щелочном расплаве, придающий деталям большую коррозионную стойкость и более устойчивый к истиранию, по сравнению с традиционным Хим.окс.
  • ФОСФАТИРОВАНИЕ – создание на поверхности изделий слоя фосфатов железа для защиты от коррозии, повышения антифрикционных свойств и как основы для окрашивания деталей.
faq iconПитання та відповіді
map iconКарта