Регіон
Дізнайтесь більше
про PRO Spravu

Втратили бізнесові зв'язки? Не можете поновити бізнес? Давайте відновлювати економічний потенціал разом! Ми позбавимо вас необхідності витрачатися на підтримку та рекламу сайту вашого підприємства. Ми це зробимо за вас! Маєте пропозицію про покращення роботи сайту? Напишіть нам!

Персональний підбір компанії
Ще більше клієнтів
з профілем Pro

86% користувачів, які купили покращений профіль, отримали:

На 58% більше переглядів профілю
На 32% більше заявок
Збільшили рейтинг у середньому у 1.2 рази
UA Flag UA Flag Мы віримо в Україну! Дізнайтесь, як допомогти країні Info
img img

about iconПро компанію

Науково-виробниче підприємство "Елва" - це команда спеціалістів у галузі прецизійних тензометричних вимірювань, випробувань на міцність та розробки електронного обладнання. Наші послуги охоплюють широкий спектр галузей і сфер застосування, включно з випробуванням матеріалів, тензодатчиками, вимірюванням сили, послугами калібрування та інженерними послугами. Наші рішення з прецизійних вимірювань розроблені для задоволення потреб різних галузей, включно з дослідженнями та розробками, контролем якості та виробництвом.

Наші послуги включають випробування матеріалів, де ми використовуємо нашу технологію точних вимірювань для оцінки властивостей різних матеріалів. Ми також спеціалізуємося на тензодатчиках, які використовуються для вимірювання сили і ваги в різних додатках. Наші послуги з калібрування забезпечують точну і надійну роботу вашого обладнання, знижуючи ризик дорогих простоїв і помилок. Крім того, ми пропонуємо інженерні послуги, які допоможуть вам у проєктуванні та розробці вашої продукції.
 

services iconПослуги та продукція
 • ✅ Автомобільні ваги. Компанія проектує, виробляє та встановлює «під ключ» (будівництво фундаменту, постачання комплекту обладнання, монтаж та приймально-здачу метрологічні випробування) автомобільні ваги наступних варіантів виконання: · Пандусне виконання: "Стандартний" варіант; · Пандусне виконання: "Посилений" варіант; · У приямці (врізне виконання): "Посилений" варіант; · Поосьове зважування; · Комбіновані (стато-динамічний зважування).
 •  ✅ Автомобильные весы. Компания проектирует, производит и устанавливает "под ключ" (строительство фундамента, поставка комплекта оборудования, монтаж и приемо-сдаточные метрологические испытания) автомобильные весы следующих вариантов исполнения: - Пандусное исполнение: "Стандартный" вариант; - Пандусное исполнение: "Усиленный" вариант; - В приямке (врезное исполнение): "Усиленный" вариант; - Поосевое взвешивание; - Комбинированные (стато-динамическое взвешивание).
 • ✅ Конвеєрні ваги. Компанія виробляє та здійснює монтаж «під ключ» конвеєрні ваги типу "ЕлВАК", що мають модульну конструкцію.
 • ✅ Конвейерные весы. Компания производит и осуществляет монтаж "под ключ" конвейерные весы типа "ЭлВАК", имеющие модульную конструкцию.
 • ✅ Вагонні ваги (ВВЕТ). Компанія проектує, виробляє та встановлює «під ключ» (будівництво фундаменту, постачання комплекту обладнання, монтаж та приймально-здавальні метрологічні випробування, введення в експлуатацію) вагонні електронні тензометричні ваги тип «ВВЕТ-150-ХХ-ХХ-ХХ» наступних варіантів виконання: • Звичайне виконання: "Стандартний" варіант; • Безпідставні; • У приямці (врізне виконання): "Посилений" варіант; • Стато-динамічні; • Динамічного зважування; • Ваговимірювальні системи на нерозрізних рейках; • Комбіновані (стато-динамічний зважування).
 • ✅ Вагонные весы (ВВЕТ). Компания проектирует, производит и устанавливает "под ключ" (строительство фундамента, поставка комплекта оборудования, монтаж и приемо-сдаточные метрологические испытания, ввод в эксплуатацию) вагонные электронные тензометрические весы тип "ВВЕТ-150-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ" следующих вариантов исполнения: - Обычное исполнение: "Стандартный" вариант; - Безосновные; - В приямке (врезное исполнение): "Усиленный" вариант; - Стато-динамические; - Динамического взвешивания; - Весоизмерительные системы на неразрезных рельсах; - Комбинированные (стато-динамическое взвешивание).
 • ✅ Бункерні ваги. Компанія розробляє, виготовляє та здійснює монтаж «під ключ» вагові дозатори типу «ЕлВД» та «ЕлВУ», які виконують такі основні функції: • дозування сипких матеріалів (зерно, борошно, руда, вугілля тощо); • дозування рідких матеріалів (вода, олія, харчові кислоти тощо); • зважування продукту у безперервному потоці; • модернізація наявних дозаторів.
 • ✅ Бункерные весы. Компания разрабатывает, производит и осуществляет монтаж "под ключ" весовые дозаторы типа "ЭлВД" и "ЭлВУ", которые выполняют следующие основные функции: - дозирование сыпучих материалов (зерно, мука, руда, уголь и т.д.); - дозирование жидких материалов (вода, масло, пищевые кислоты и т.д.); - взвешивание продукта в непрерывном потоке; - модернизация имеющихся дозаторов.
 • ✅ Витратомір лотковий. Компанія розробляє та виготовляє витратомір ваговий лотковий безперервної дії для сипучого продукту (матеріалу) тип «ЛОТ» продуктивністю від 50 до 200 т/год.
 • ✅ Расходомер лотковый. Компания разрабатывает и производит расходомер весовой лотковый непрерывного действия для сыпучего продукта (материала) тип "ЛОТ" производительностью от 50 до 200 т/ч.
 • ✅ Компаратор маси. Компанія розробляє та виготовляє компаратор маси ЕлКМ-0,5(2), який може застосовуватися для повірки зразкових гир зі складу зразкового обладнання вагоповірочних автомобілів та вагонів регіональних центрів стандартизації метрології та сертифікації а також спеціалізованих лабораторій дистанцій залізниць, вагоповірочних цехів.
 • ✅ Компаратор массы. Компания разрабатывает и производит компаратор массы ЕлКМ-0,5 (2), который может применяться для поверки образцовых гирь из состава образцового оборудования весоповерочных автомобилей и вагонов региональных центров стандартизации метрологии и сертификации, а также специализированных лабораторий дистанций железных дорог, весоповерочных цехов.
 • ✅ Вагове обладнання
 • ✅ Весовое оборудование
 • ✅ Послуги консултингу у сфері супроводу оформлення договорів, технічних/технологічних паспортів, дозвільних документів з АТ «Укрзалізниця». Кваліфіковані спеціалісти компанії «ЕЛВА» надають послуги консультативного характеру, документального супроводу в оформленні дозвільної документації з питань різного рівня складності, пов'язаних з монтажем/демонтажем, експлуатацією/ремонтом та технічним обслуговуванням спеціалізованого технологічного обладнання
 • ✅ Услуги консултинга в сфере сопровождения оформления договоров, технических/технологических паспортов, разрешительных документов с АО "Укрзализныця". Квалифицированные специалисты компании "ЕЛВА" предоставляют услуги консультативного характера, документального сопровождения в оформлении разрешительной документации по вопросам различного уровня сложности, связанных с монтажом/демонтажем, эксплуатацией/ремонтом и техническим обслуживанием специализированного технологического оборудования
 • ✅ Послуги монтажу та налагодження тензометричних вагових дозаторів
 • ✅ Услуги монтажа и наладки тензометрических весовых дозаторов
 • ✅ Послуги з модернізації/реконструкції автомобільних та залізничних ваг
 • ✅ Услуги по модернизации/реконструкции автомобильных и железнодорожных весов 
 • ✅ Послуги з комплексного обслуговування вагового господарства на підприємствах (аутсорсинг)
 • ✅ Услуги по комплексному обслуживанию весового хозяйства на предприятиях (аутсорсинг)
 • ✅ Послуги з ремонту датчиків та ваговимірювального обладнання
 • ✅ Услуги по ремонту датчиков и весоизмерительного оборудования
 • ✅ Послуги з розробки та виготовлення нестандартних виробів
 • ✅ Услуги по разработке и изготовлению нестандартных изделий
document iconДокументи, Презентації, Комерційні пропозиції
benefits iconНаші переваги
 • Точні та надійні рішення для прецизійних вимірювань: У науково-виробничому підприємстві "Ельва" ми використовуємо новітні технології та обладнання для забезпечення точних і надійних прецизійних вимірювальних рішень. Наша команда фахівців має високу кваліфікацію та досвід, що гарантує отримання найкращих результатів.
 • Точные и надежные решения для прецизионных измерений: В научно-производственном предприятии "Эльва" мы используем новейшие технологии и оборудование для обеспечения точных и надежных прецизионных измерительных решений. Наша команда специалистов имеет высокую квалификацию и опыт, что гарантирует получение наилучших результатов.
 • Послуги з розробки електронного обладнання на замовлення: Ми розуміємо, що кожен клієнт має унікальні потреби в розробці електронного обладнання. Саме тому ми пропонуємо індивідуальні рішення, адаптовані до конкретних потреб наших клієнтів. Наша команда експертів тісно співпрацює з вами, щоб гарантувати, що ваше електронне обладнання відповідає вашим точним специфікаціям.
 • Услуги по разработке электронного оборудования на заказ: Мы понимаем, что каждый клиент имеет уникальные потребности в разработке электронного оборудования. Именно поэтому мы предлагаем индивидуальные решения, адаптированные к конкретным потребностям наших клиентов. Наша команда экспертов тесно сотрудничает с вами, чтобы гарантировать, что ваше электронное оборудование соответствует вашим точным спецификациям.
 • Комплексні послуги з випробування матеріалів: Наші послуги з випробування матеріалів призначені для комплексної оцінки властивостей різних матеріалів. Ми використовуємо нашу прецизійну вимірювальну техніку для отримання точних і надійних результатів
 • Комплексные услуги по испытанию материалов: Наши услуги по испытанию материалов предназначены для комплексной оценки свойств различных материалов. Мы используем нашу прецизионную измерительную технику для получения точных и надежных результатов
faq iconПитання та відповіді
Що таке тензометричне вимірювання і чому воно важливе?
Тензометричне вимірювання - це метод, який використовує спеціалізовані датчики для вимірювання величини деформації або напруги в матеріалі під навантаженням. Ця інформація необхідна для розуміння механічних властивостей матеріалів і забезпечення безпеки та надійності продукції.
Які галузі промисловості ви обслуговуєте?
Наші послуги використовуються в широкому спектрі галузей, включаючи аерокосмічну, автомобільну, будівельну та виробничу, і це лише деякі з них. Ми маємо великий досвід роботи з клієнтами з різних секторів і можемо адаптувати наші послуги до потреб кожної галузі.
Як відбувається процес розробки електронного обладнання і скільки часу він займає?
Процес розробки електронного обладнання складається з декількох етапів, включаючи проектування, створення прототипів, тестування та виробництво. Точні терміни для кожного проекту залежать від складності обладнання та конкретних потреб клієнта. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами протягом усього процесу, щоб гарантувати, що їхні вимоги будуть виконані, а кінцевий продукт відповідатиме їхнім очікуванням.
Які послуги з калібрування ви пропонуєте і чому вони необхідні?
Ми пропонуємо широкий спектр послуг з калібрування, щоб гарантувати, що ваше обладнання працює точно і надійно. Сюди входить калібрування тензодатчиків, силовимірювальних приладів, датчиків крутного моменту та іншого випробувального і вимірювального обладнання. Регулярне калібрування необхідне для підтримки точності вашого обладнання та зменшення ризику дорогих помилок або простоїв. Наші послуги з калібрування виконуються кваліфікованими фахівцями з використанням найсучаснішого обладнання, що забезпечує найвищий рівень точності та надійності.
map iconКарта
keywords iconКлючові слова
Прецизійний аналіз напружень, Вимірювання крутного моменту, Випробування на вплив навколишнього середовища, Випробування на вібрацію, Неруйнівний контроль, Акустичні випробування, Вимірювання температури, Системи збору даних, Перетворювачі та датчики, Консультаційні та навчальні послуги, Тензометричні установки, Приклеювання тензорезисторів, Тензометричні розетки, Випробування тензорезисторів, Випробування на втому, Розробка продукції, Контроль технологічних процесів, Промислова автоматизація, Послуги з контролю якості, Аналіз відмов, Випробування продукції, Машинобудування мехатроніки, Електротехніка, Сертифікація продукції, Випробування на відповідність, Кваліфікація продукції, Послуги з досліджень і розробок, Послуги технічної підтримки, Розробка прототипів, Оренда засобів вимірювальної техніки
НВП ЕЛВА
В'ячеслав Відповідаю протягом 10 хвилин
В'ячеслав Вітаємо!
Чим можемо допомогти?
В'ячеслав

Консультуємо і надаємо наступні послуги:

 • ✅ Автомобільні ваги. Компанія проектує, виробляє та встановлює «під ключ» (будівництво фундаменту, постачання комплекту обладнання, монтаж та приймально-здачу метрологічні випробування) автомобільні ваги наступних варіантів виконання: · Пандусне виконання: "Стандартний" варіант; · Пандусне виконання: "Посилений" варіант; · У приямці (врізне виконання): "Посилений" варіант; · Поосьове зважування; · Комбіновані (стато-динамічний зважування).
 • ✅ Конвеєрні ваги. Компанія виробляє та здійснює монтаж «під ключ» конвеєрні ваги типу "ЕлВАК", що мають модульну конструкцію.
 • ✅ Вагонні ваги (ВВЕТ). Компанія проектує, виробляє та встановлює «під ключ» (будівництво фундаменту, постачання комплекту обладнання, монтаж та приймально-здавальні метрологічні випробування, введення в експлуатацію) вагонні електронні тензометричні ваги тип «ВВЕТ-150-ХХ-ХХ-ХХ» наступних варіантів виконання: • Звичайне виконання: "Стандартний" варіант; • Безпідставні; • У приямці (врізне виконання): "Посилений" варіант; • Стато-динамічні; • Динамічного зважування; • Ваговимірювальні системи на нерозрізних рейках; • Комбіновані (стато-динамічний зважування).
 • ✅ Бункерні ваги. Компанія розробляє, виготовляє та здійснює монтаж «під ключ» вагові дозатори типу «ЕлВД» та «ЕлВУ», які виконують такі основні функції: • дозування сипких матеріалів (зерно, борошно, руда, вугілля тощо); • дозування рідких матеріалів (вода, олія, харчові кислоти тощо); • зважування продукту у безперервному потоці; • модернізація наявних дозаторів.
 • ✅ Витратомір лотковий. Компанія розробляє та виготовляє витратомір ваговий лотковий безперервної дії для сипучого продукту (матеріалу) тип «ЛОТ» продуктивністю від 50 до 200 т/год.
 • ✅ Компаратор маси. Компанія розробляє та виготовляє компаратор маси ЕлКМ-0,5(2), який може застосовуватися для повірки зразкових гир зі складу зразкового обладнання вагоповірочних автомобілів та вагонів регіональних центрів стандартизації метрології та сертифікації а також спеціалізованих лабораторій дистанцій залізниць, вагоповірочних цехів.
 • ✅ Вагове обладнання
 • ✅ Послуги консултингу у сфері супроводу оформлення договорів, технічних/технологічних паспортів, дозвільних документів з АТ «Укрзалізниця». Кваліфіковані спеціалісти компанії «ЕЛВА» надають послуги консультативного характеру, документального супроводу в оформленні дозвільної документації з питань різного рівня складності, пов'язаних з монтажем/демонтажем, експлуатацією/ремонтом та технічним обслуговуванням спеціалізованого технологічного обладнання
 • ✅ Послуги монтажу та налагодження тензометричних вагових дозаторів
 • ✅ Послуги з модернізації/реконструкції автомобільних та залізничних ваг
 • ✅ Послуги з комплексного обслуговування вагового господарства на підприємствах (аутсорсинг)
 • ✅ Послуги з ремонту датчиків та ваговимірювального обладнання
 • ✅ Послуги з розробки та виготовлення нестандартних виробів